Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Om företaget

Medotemic AB utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl.a. hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer. Resultatet används som beslutsstöd för fysioterapeuter för att ge bättre behandling och förbättra rehabiliteringen. Avvikande gångmönster och hälta som inte behandlas kan leda till ett inlärt beteende som blir svårt att bryta utan hjälp och snedbelastning av rörelseapparaten ger förr eller senare följdproblem. Privatpersoner eller patienter använder systemet i sin vardag för att få omedelbar och objektiv biofeedback (återkoppling) på sin gångrörelse. Målgruppen är bl.a. artrospatienter, deltagare i artrosskolor, opererade med knä/höftledsimplantat, korsbandsskadade, strokepatienter men även preventivt inom sport för att undvika skador p.g.a. snedbelastning.

Systembild: Mobil applikation (app), webb-gränssnitt och molnlösning

Vision

Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Teknologi

Produkterna tillvaratar data från befintliga sensorer i smarta mobiltelefoner och inga extra sensorer behövs. Ladda ner appen från Google Play eller AppStore, registrera dig anonymt och börja använd. Följ resultaten på mobilen efter promenad, eller via ett webb-gränssnitt vars vyer kan skrivas ut.

Våra produkter och tjänster har potential att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle enligt några av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030;

 Mål 3 Hälsa och välbefinnande: genom att kunna nå ut och hjälpa fler människor på ett förenklat sätt.

 Mål 13 Bekämpa klimatförändringen: genom minskade transporter då E-hälsa innebär ökad distansvård.

Produktutbud

Medotemic AB utvecklar produkter inom rörelseanalys med fokus på prevention och rehabilitering av haltande gångmönster.

Medomotion

Dels finns produkten Medomotion som vänder sig till privatpersoner som vill följa upp sitt rörelsemönster. Medomotion är en app som laddas ner från antingen Google Play eller AppStore och är gratis. Ett webgränssnitt visar mer detaljer och grafer över dina resultat från promenader. Produkten kan användas av de som deltar i artrosskola för att kunna följa om rörelsen blir alltmer symmetrisk i takt med att träningsprogrammet genomförs. Registrering sker anonymt. Läs mer under fliken Medomotion som väljs i menyn högst upp på denna sida.

MedoClinic

MedoClinic är en produkt avsedd för vårdgivare och patienter. Vårdgivare som använder systemet kan ansluta patienter, sätta upp mål och följa upp patienter via detaljerad rörelseanalys på distans. Det haltningsindex som bl.a beräknas är ett objektivt index som kalibrerats tillsammans med fysioterapeuter. På så sätt kan inte bara enskilda patienter men också resultatet av artrosskolor följas upp på ett objektivt sätt. Kliniker som är intresserade att testa systemet kontaktar Lars Nilsson, epost; lars@medotemic.se

Medotemic Team

Lars Nilsson, MSc
VD
Affärsutveckling

Magnus Helgstrand, PhD
Mjukvaruutveckling

Andreas Jakobsson
Prof. Mat. statistik
Algoritmutveckling

Johan Swärd
PhD Mat. statistik
Algoritmutveckling

Anders Ruland
Styrelseordförande

Simon Svensson
Mjukvaruutveckling

Partners

Genom utvecklingssamarbete med företag relaterade till Lunds Tekniska Högskola samt tester genomförda i samarbete med Lunds universitet så utarbetas en avancerad produkt inom mobil sensorteknologi. Produkten ger support till personer som, av olika anledningar, behöver hjälp med sin träning att återgå till ett mer symmetriskt rörelsemönster.

Medotemic samarbetar med;
Almi Företagspartner, Reumatikerdistriktet Skåne, SMILE Inkubator på Medicon Village, Lunds universitet samt är medlem i Healthtech Nordic.

Nyheter

15 mar 2019

Stiftelse stödjer

"Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne" stödjer Lunds Universitet och Medotemic AB i vidareutvecklingen av vårt system för rörelseanalys. Tack för Ert stöd och för att ni hjälper oss att hjälpa!

28 feb 2019

Presentation för Malmö Stad, HVO-förvaltningen

Idag presenterades Medotemics produkt MedoClinic för Malmö Stads Hälsa-, Vård och Omsorgsförvaltning. Tack för ett en bra temadag arrangerad av Näringslivsenheten och vi ser fram emot möjligheter för tester och samarbeten i framtiden! Temadagen hade titeln "Digitala lösningar för att minska fallolyckor inom äldreomsorgen"....