Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Om företaget

Medotemic AB utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl.a. hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer. Resultatet används som beslutsstöd för fysioterapeuter för att ge bättre behandling och förbättra rehabiliteringen. Avvikande gångmönster och hälta som inte behandlas kan leda till ett inlärt beteende som blir svårt att bryta utan hjälp och snedbelastning av rörelseapparaten ger förr eller senare följdproblem. Patienter använder systemet i sin vardag för att få omedelbar och objektiv biofeedback (återkoppling) på sin gångrörelse. Målgruppen är bl.a. artrospatienter, knä/höftledsopererade, korsbandsskadade, strokepatienter men även preventivt inom sport för att undvika skador p.g.a. snedbelastning. Bakom systemet står Lars Nilsson, Andreas Jakobsson, Johan Swärd och Magnus Helgstrand.

Vision

Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Teknologi

Produkterna tillvaratar data från befintliga sensorer i smarta mobiltelefoner och inga extra sensorer behövs. Ladda ner appen från Google Play eller AppStore, registrera dig anonymt och börja använd. Följ resultaten på mobilen efter promenad, eller via ett webb-gränssnitt vars vyer kan skrivas ut.

Våra produkter och tjänster har potential att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle enligt några av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030;

 Mål 3 Hälsa och välbefinnande: genom att kunna nå ut och hjälpa fler människor på ett förenklat sätt.

 Mål 13 Bekämpa klimatförändringen: genom minskade transporter då E-hälsa innebär ökad distansvård.

Produktutbud

Medotemic AB utvecklar produkter inom rörelseanalys avsett för personer med hälta (asymmetrisk gång). Den första produkten är ett träningshjälpmedel för att mäta, medvetandegöra och motivera personer att följa en träningsplan definierad av
professionen för att reducera hälta. Ladda ner vår app ”Medomotion” från Google Play eller App Store, registrera dig anonymt och börja använd. Resultaten kan följas via mobilen eller på webben vars vyer också kan skrivas ut.

Medotemic Team

Lars Nilsson, MSc
VD
Affärsutveckling

Magnus Helgstrand, PhD
Mjukvaruutveckling

Andreas Jakobsson
Prof. Mat. statistik
Algoritmutveckling

Johan Swärd
PhD Mat. statistik
Algoritmutveckling

Anders Ruland
Styrelseordförande

Simon Svensson
Mjukvaruutveckling

Partners

Genom utvecklingssamarbete med företag relaterade till Lunds Tekniska Högskola samt tester genomförda i samarbete med Lunds universitet så utarbetas en avancerad produkt inom mobil sensorteknologi. Produkten ger support till personer som, av olika anledningar, behöver hjälp med sin träning att återgå till ett mer symmetriskt rörelsemönster.

Medotemic samarbetar med;
Almi Företagspartner, Reumatikerdistriktet Skåne, SMILE Inkubator på Medicon Village, Lunds universitet samt är medlem i Healthtech Nordic.

Nyheter

15 Nov 2018

Gångtester genomförda under november

Tack för det stora intresset för våra gångtester ! Under november genomfördes gångtester i Lund med Matematikcentrum, Lunds universitet, som forskningsledare och Medotemic AB som sponsor. Testerna gick mycket bra och vi tackar alla som deltog i testerna.

30 aug 2018

Hjälp oss att hjälpa dig! Testare sökes!

Medotemic AB samarbetar med Reumatikerdistrikt Skåne sedan ca 2 år. Vi utvecklar system för rörelseanalys med hjälp av mobiltelefoner. Målet är att på ett enkelt sätt hjälpa de som haltar att successivt återgå till ett förbättrat rörelsemönster. Detta görs genom att mäta hur man går och visa resultatet i mobiltelefonen och på w...