Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Om företaget

Medotemic AB utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl.a. hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer. Resultatet används som beslutsstöd för fysioterapeuter för att ge bättre behandling och förbättra rehabiliteringen. Avvikande gångmönster och hälta som inte behandlas kan leda till ett inlärt beteende som blir svårt att bryta utan hjälp och snedbelastning av rörelseapparaten ger förr eller senare följdproblem. Patienter använder systemet i sin vardag för att få omedelbar och objektiv biofeedback (återkoppling) på sin gångrörelse. Målgruppen är bl.a. artrospatienter, knä/höftledsopererade, korsbandsskadade, strokepatienter men även preventivt inom sport för att undvika skador p.g.a. snedbelastning. Bakom systemet står Lars Nilsson, Andreas Jakobsson, Johan Swärd och Magnus Helgstrand.

Vision

Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Teknologi

Produkterna tillvaratar data från befintliga sensorer i smarta mobiltelefoner. Inget extra behövs, bara en mobiltelefon, en applikation som laddas ner och registrering för användande. Även ett webb-gränssnitt finns för ytterligare information och grafer. Där finns även en utskriftsfunktion.

Produktutbud

Medotemic AB utvecklar produkter inom rörelseanalys avsett för personer med hälta (asymmetrisk gång). Den första produkten är ett träningshjälpmedel för att mäta, medvetandegöra och motivera personer att följa en träningsplan definierad av
professionen. Produkten är en applikation nedladdningsbar från Google Play eller App Store. En testapplikation är nu tillgänglig för intresserade. Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret.

Företaget förser användaren med

  • en träningsapplikation nedladdad till antingen en android eller iOS baserad smart telefon
  • sparad användardata som kan skrivas ut eller delas
  • hjälp att följa en träningsplan, definierat individuellt eller av professionen.

Medotemic Team

Lars Nilsson, MSc
VD
Affärsutveckling

Magnus Helgstrand, PhD
Mjukvaruutveckling

Andreas Jakobsson
Prof. Mat. statistik
Algoritmutveckling

Johan Swärd
PhD Mat. statistik
Algoritmutveckling

Anders Ruland
Styrelseordförande

Simon Svensson
Mjukvaruutveckling

Partners

Genom utvecklingssamarbete med företag relaterade till Lunds Tekniska Högskola samt tester genomförda i samarbete med Lunds universitet så utarbetas en avancerad produkt inom mobil sensorteknologi. Produkten ger support till personer som, av olika anledningar, behöver hjälp med sin träning att återgå till ett mer symmetriskt rörelsemönster.

Medotemic samarbetar med;
Almi Företagspartner, Reumatikerdistriktet Skåne, SMILE Inkubator på Medicon Village, Lunds universitet samt är medlem i Healthtech Nordic.

Nyheter

30 Aug 2018

Hjälp oss att hjälpa dig! Testare sökes!

Medotemic AB samarbetar med Reumatikerdistrikt Skåne sedan ca 2 år. Vi utvecklar system för rörelseanalys med hjälp av mobiltelefoner. Målet är att på ett enkelt sätt hjälpa de som haltar att successivt återgå till ett förbättrat rörelsemönster. Detta görs genom att mäta hur man går och visa resultatet i mobiltelefonen och på w...

13 Maj 2018

Vår första produkt Medomotion finns nu tillgänglig på AppStore och Google Play

Appen, Medomotion, hittas nu för nedladdning på AppStore och Google Play. Sök efter Medomotion och ladda ner enligt instruktioner. Appen kan endast laddas ner i Sverige men användas var som helst i världen,  tex under semester utomlands. Kontot skapas via appen och samma användarnamn och lösenord används sedan för att log...