Medomotion

Haltar du?
Använd Medomotion-appen, som laddas ner gratis från Google Play eller AppStore.

Starta appen, placera telefonen i en midjeväska, eller i fickan, och promenera. Sensordata samlas in och efter en promenad på minst två minuter uppskattas din hälta och visas direkt i telefonen eller på webben.

Ett haltningsindex mellan 0-100 visar din grad av hälta. Detta hjälper dig att på ett enkelt sätt se om din hälta förändras över tid.

Du hjälper oss samtidigt att förbättra våra gånganalyser. Gångdata samlas in anonymt och du hjälper oss att förbättra analysen!

Se resultaten på webben i tabeller och grafer. Användarnamn och lösenord skapas i appen vid
första inloggning, därefter kan inloggning till webben ske.

 Inloggning Medomotion webb

Manual

 Ladda ner manualen här

Instruktioner

Allmänt

Medomotion är namnet på applikationen (nedan kallas ”appen”) som installeras på en smart mobiltelefon (s.k. smartphone) med operativsystem iOS eller Android. Applikationen hittas på AppStore eller Google Play vid sökning på app-namnet ”Medomotion”.

IPhone-användare måste använda en iPhone 4S eller senare. Android-användare måste använda en mobiltelefon med Android version 4.3.1 eller senare.

Resultat kan även utläsas på webben via dator eller surfplatta. Samma användarnamn och lösenord används för inloggning på både appen och webben.

Appen bör endast laddas ner på smartphones för att samla in sensordata och se resultat. Däremot kan resultaten avläsas även via en surfplatta.

Placering

Mobiltelefonen ska i första hand bäras i en midjeväska placerad kring midjan framtill eller på ländryggen under hela träningen (promenaden). I andra hand kan mobiltelefonen placeras i vänster eller höger fram- eller bakficka. Notera att produkten är under utveckling och att resultaten kan variera. Det är viktigt att mobiltelefonen är placerad kroppsnära på ett sådant sätt att den inte rör sig/roterar i fickan. Det är viktigt att ange var telefonen placeras för att korrekt resultat ska ges. Detta anges i appen vid träningsstart.

Träningstid och gånghastighet

Applikationen är till för att användas i samband med promenad utomhus och med minst en minuts sammanlagd promenadtid. Promenadhastigheten bör vara 4 km/h eller däröver. Vid lägre gånghastighet krävs en annan inställning som inte är tillgänglig i denna version av appen.

Sensordata som avläses måste ha en sammanlagd promenadtid på minst en minut. Detta innebär att man kan stanna till ett flertal gånger under en promenad så länge sammanlagd promenadtid uppgår till minst en minut. Om promenadtiden understiger detta minimum på en minuts gångdata Istället kommer ett felmeddelande att ges. För att undvika detta så rekommenderas att en viss marginal används och att promenaden uppgår till mer än en minut.

Appen är inställd så att den stänger ner datalagring automatiskt efter 60 minuters användande. Detta är ett skydd om man skulle glömma att stänga av appen efter en promenad. Resultatet påverkas inte av din promenad om du skulle glömma att stänga av mobilen eftersom endast data som är gångdata analyseras. Inne på appens inställningar finns det möjlighet att förlänga denna tid före nedstängning till 120 minuter.

Gångband

Appen kan även användas på gångband inomhus för Android-telefoner och i de flesta fall även för iPhones.

Uppladdning av data

Vi rekommenderar att data laddas upp när WiFi-anslutning finns beroende på det mobildata-abonnemang man använder. Används anslutet WiFi så belastas inte mobildata vid uppladdning.

Batterisparläge

Applikationen är optimerad ur energi-användningshänseende. Telefonen ska därför inte vara inställd på batteri-sparläge vid användande. Om batteri-sparfunktionen är aktiverad fungerar inte systemet som avsett.

Lagring av träningar

Du behöver inte ladda upp sensordata efter varje träning. Flera träningar kan lagras i telefonen och laddas upp vid samma tillfälle. Observera dock att om flera träningar ska laddas upp kan detta ta längre tid än vad man är van vid.

Utanför Sverige

Applikationen kan användas utomlands precis på samma sätt som i Sverige. Dock kan inte applikationen laddas ner när man är utomlands om du använder en Android-baserad mobiltelefon. Däremot fungerar detta om du har en iPhone och du har skapat ditt Apple-Id i Sverige. Se därför till att ha applikationen nerladdad på din mobiltelefon före en utlandsresa.

Datum och tidsangivelse för träning

Det datum och tid som är inställt på mobiltelefonen rapporteras till systemet. Om detta har ställts in manuellt och felaktigt av användaren så kommer detta datum och tid att anges i applikationen och på webben. Vid byte av tidszon i samband med resa kan ändring ske automatiskt eller manuellt av datum och tid kommer detta datum och tid att rapporteras till systemet.

Resultat på webb

Resultatet av dina träningar kan avläsas på webben. Där listas dels träningar i datum-ordning, dels kan grafer studeras för olika tidsperioder som väljs. I graferna visas dels haltningsindex, dels antal steg. Detta visas i en-timmes intervall, d.v.s. om du gör flera träningar under samma timme så beräknas ett medelvärde av haltningsresultatet samt antal steg adderas till ett värde. För mer information om haltningsindex och funktionalitet, gå till ”Information” på webb-sidan.

Utskrift från webb

De resultat som visas på webben kan skrivas ut. Där finns både resultat i en lista och som grafer med val av olika tidsperioder. Välj den tidsperiod som passar för att se resultat på haltnings-index samt antal steg.

Användarvillkor

Detta användaravtal (avtalet) reglerar förhållandet mellan användaren och Medomotion/Medotemic AB, org.nr 559040-9867, Medicon Village, 223 81 Lund (nedan kallat företaget). Användaren är införstådd med att genom beställning av Medomotion-systemet (tjänsten) godkänner användaren också detta avtal och förbinder sig att följa det.

 1. Genom att godkänna detta avtal beställer användaren tjänsten, bestående av ett system med en applikation och en tillhörande webbsida. Information om tjänsten finns på företagets hemsida, http://medotemic.se
 2. Användaren samtycker till att, i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, frånsäga sig sin ångerrätt då beställningen avser digital information som lämnas på annat sätt än på ett fysiskt medium.
 3. Användaren godkänner att rörelsedata sparas från användarens användning av tjänsten. Data sparas helt anonymt och kan inte associeras med den enskilde användaren. Inga personuppgifter sparas tillsammans med insamlade data. Endast användaren kan identifiera sina egna resultat.
 4. Användaren förbinder sig att förvara användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.
  Företaget har ingen möjlighet att generera ett nytt lösenord till användaren för åtkomst till redan generade resultat, om det skulle gå förlorat. Detta p.g.a. systemets säkerhet och för att kunna säkerställa fullständig anonymitet för användaren. Om lösenordet förloras behöver ett nytt konto skapas och åtkomst till de redan uppnådda resultaten är inte möjlig.
 5. Företaget förbehåller sig rätten att modifiera och ändra funktionalitet och affärsmodell i tjänsten.
 6. Användaren förbinder sig till att endast använda tjänsten i enlighet med instruktion från företaget via tjänstens applikation eller webbplats.
 7. Användaren åtar sig att inte på något sätt kränka företagets upphovsrätt till tjänsten.
 8. Om användaren missbrukar tjänsten kan företaget säga upp det omgående. Om användaren avslutar sitt konto samtycker användaren till att företaget behåller rörelsedata, vilken är helt anonymiserad.
 9. Användaren förstår att tjänsten inte är en medicinteknisk produkt. Resultatet från tjänsten ersätter inte professionella hälsoråd eller medicinska råd.
 10. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Frågor och svar

Datum och tid är fel i resultatlistan

Systemet läser av det datum som är inställt i mobiltelefonen. Du måste därför ställa om detta i din mobiltelefon för att rätt datum och tid ska visas i både appen och på webben.

Jag får inget resultat efter promenad

Systemet behöver minst en minuts gångdata för att analys ska kunna ske samt en viss gånghastighet. Var säker på att minst en minuts gångdata finns tillgängligt och att du gått med en hastighet på minst 4 km/h. Det går bra att stanna (till) flera gånger under en promenad, resultatet påverkas inte av detta.

Det går inte att ladda ner appen till min surfplatta

Appen är avsedd att användas tillsammans med en mobiltelefon baserad på Android eller iOS (dvs en iPhone). På surfplattan kan du läsa av resultat men du kan inte använda den för att samla gångdata.

Det går inte att ladda ner appen till min mobiltelefon

Appen kan laddas ner till Iphone 4S eller senare modeller eller till Android-telefoner med version Android 5.0 eller nyare. Kontrollera vilken telefonmodell samt Android-version som är installerad. Om det är möjligt, uppdatera din Android till den senaste versionen tillgänglig för din modell och prova igen.

Resultaten blir mycket varierande

Haltningsindexet beräknas beroende på var du har telefonen placerad. Var noga med att korrekt ange var du placerar telefonen innan promenaden påbörjas. Var också noga med att bära telefonen så kroppsnära och fixerat som möjligt. En midjeväska eller byxfickor rekommenderas. Om du tror att du har variation i ditt sätt att röra dig under promenad så kan de varierande resultaten bero på detta. Telefonen ska inte bäras i stora jackfickor där mobiltelefonen kan röra sig och rotera. Inte heller ska den bäras i t.ex. en väska. Det är viktigt att den är placerad nära kroppen under mätning.

Support

Behöver du hjälp så kontakta vår support på epost:
support@medomotion.se.
Vi besvarar dina frågor så fort vi kan.

Nyheter

21 jan 2019

Besök på artrosskolor

Med start från januari 2019 besöks artrosskolor för information om produkterna Medomotion och MedoClinic. De deltagare i artrosskolor som är intresserade av att följa upp sin hälta och har en smartphone kan utan kostnad testa systemet. Till att börja med besöks artrosskolor i Skåne. De kliniker som arrangerar artrosskolor och ä...

15 Nov 2018

Gångtester genomförda under november

Tack för det stora intresset för våra gångtester ! Under november genomfördes gångtester i Lund med Matematikcentrum, Lunds universitet, som forskningsledare och Medotemic AB som sponsor. Testerna gick mycket bra och vi tackar alla som deltog i testerna.